izmir'in Eğlenceli Adresi Tiyatro Kursu
"Hayat bir tiyatro sahnesi haydi sahneye" diyerek yola çıkan tiyatro kursunun sitesine hoşgeldiniz.

Tiyatro Kursu

Tiyatronun geçmişi tam olarak bilinmemekle birlikte çok eski tarihlere kadar uzamaktadır. Eski yunan devletlerine kadar uzanmaktadır. Tiyatro dilimize Yunancadan geçmiş ve görme yeri anlamını taşıyan bir sözcüktür. Genel anlamıyla tiyatro, bir sahnede, seyirciler önünde oyuncuların sergilenmesi amacıyla hazırlanmış gösterilerdir. Tiyatroyu daha da açacak olursak tiyatro bir duyguların, düşüncelerin, olayların cümlelerle veya mimiklerle ifade edilerek yansıtılan bir sahne oyunudur. Daha yaygın görüşle tiyatro; insanı, insana, insanla, insanca anlatma sanatı olarak ifade edilir.

Pek çok anlam ifade eden tiyatro ortaya çıkışından bu yana oldukça etken bir görsel sanat olmuştur. Ortaya çıkışından bu yana tüm tarihi devirlerde etkin bir rol üstlenmiştir. Dünya tarihinde sanatsal olarak gelişmeler yaşatmasının yanı sıra sosyal etkiler açısından da oldukça etkilidir. Dünyada tiyatroya verilen önem ülkelerin gelişmişlik düzeyini etkileyen unsurlardan biri halini almıştır.

Bu çok yönlü sanat icra edilmesi önemli bir eğitim gerektiren bir iştir. Tiyatro kurslarında çok kapsamlı bir müfredat uygulanmaktadır. Bunun nedeni tiyatronun hayatın içinden geliyor olmasıdır. Bir tiyatrocu her türlü karakteri yansıtabilmesi için gerek kültülülüğü gerekse kültürsüzlüğü ön planda olmalıdır.

İyi bir tiyatro her anlamda gelişmiş bir insan olmalıdır. Hem tiyatro bilgileri açısından hem de bütün rollere girebilerek onları yansıtma yeteneğinin gelişmesi açısından çok kapsamlı bir eğitimden geçmesi gerekmektedir. Dünyada tiyatro eğitimine üst birey yetişme eğitimi olarak görülmekte ve büyük önem taşımaktadır.

Tiyatro kursunda işlenen belli başlı konular mevcuttur. Bu konular iyi bir tiyatrocunun yetişmesinde yeterli olması gereken konulardır. Her birinin üstünde durulması gereken ve atlanmaması gereken konulardır. Şimdi bunları inceleyelim.

İyi role girebilmek ve seyirciye konuyu iyi lanse edebilmek için ilk olarak konuşmanın temeli olan soluğun dizginlenmesi işlenmektedir. Bu konuşurken vurgu ve tonlamaların tam olmasına ve konuşmayı doğru yapabilmenin anahtarıdır. Tiyatro kurslarının ilk konularından biridir.

Ses eğitimi de tiyatro kurslarında üzerinde durulması gereken bir eğitimdir. Seslerin net ve tonunda verilmesi konunun aktarımında önemli bir etkiye sahiptir. Ve en önemli unsur ise Diksiyon eğitimidir. Diksiyon bir tiyatrocu için hayati önem taşımaktadır. Diksiyonun iyi olması tiyatrocu için iyi olması artı bir durumdan diksiyonuyla oynayıp kötü bir diksiyona bürünmesi daha büyük bir artıdır. Bunun bilinçli olarak yapılması role girme ve konunun işlenişi bakımından oldukça önemlidir.

Bunun dışında sesi ve konuşmayı konu olan diğer başlıklar ise Fonetik, Boğumlama, vurgu ve tonlama eğitimi de bir tiyatrocu için oldukça önemlidir. Konuşmak ve doğru sesleniş tiyatronun olmazsa olmazıdır.

Peki tiyatro sadece konuşma üzerine mi kurulur? Bu sorunun cevabı kesinlikle hayırdır. Tiyatroda konuşmak kadar ve hatta konuşmanın bazen önüne geçen diğer bir etken ise beden dilidir. Beden dilinin doğru kullanılması diyalogların tam oluşmasını sağlayarak onu tamamlayan önemli bir etkendir. Bunun dışında cümlelerle ifade edilemeyen durum veya konuları beden diliyle çok rahat ifade etme ve yansıtmak mümkündür. Bu açıdan beden dili eğitimi oldukça önemli bir eğitimdir.

 

Beden dilinin yanında diğer bir önemli konu ise jest mimiklerin kullanımıdır. Jest ve mimiklerin doğru yerde doğru zamanda kullanılması hem diyalogları hem de beden dilinin ifadesini güçlendiren önemli unsurların başında gelir. Tiyatroda kimi zaman beden dili tek başına bile bir konuyu işleyebilen ve bir mesaj verebilen önemli bir etkendir.

Bunun dışında tiyatro kurslarında rol konusu da işlenerek konunun veya karakterin aktarımında önemli olan unsurların üstüne gidilerek işlenmektedir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi aslında tiyatro kursları aynı zamanda kültürlü bir birey yetişmesinde önemli bir etkendir. Ayrıca bireyin kendini ifade etmesinde sosyal hayatında daha işlevsem hala gelmesinde ortamlarda öne çıkmasında, kişinin özgüvenini arttırmasında önemli bir etkendir.

 

 

 

Comments are closed.