izmir'in Eğlenceli Adresi Tiyatro Kursu
"Hayat bir tiyatro sahnesi haydi sahneye" diyerek yola çıkan tiyatro kursunun sitesine hoşgeldiniz.

Tiyatronun Bireyler Üzerindeki Etkisi

Tiyatronun Bireyler Üzerindeki Etkisi

tiyatro kursu

tiyatro kursu

Tiyatro,bireylerin yaratıcılık ve düşünme gücünü arttırarak kendilerini sosyal yaşamlarında daha kolay ifade etmelerini ve olaylara daha eleştirel bir bakış açısıyla bakmalarını kolaylaştırmaktadır. Bu da hayatlarında üstlenecekleri rollerin üstesinden daha kolay gelmelerini sağlar.

Tiyatronun bireyler üzerinde etkileri;

* Tiyatro, kişinin kendine olan güveninin artmasını sağlar,

* Tiyatro, kişilerin düşünme gücü ve yaratıcılık özelliklerinin gelişmesini sağlar,

* Tiyatro, kişinin kendini dışa karşı daha kolay ifade etmesini sağlar,

* Tiyatro, kişilerin yaşamlarında karşılaştıkları olaylara karşı daha eleştirel tahlil yeteneği kazanarak hem kendilerinin hem de diğer insanların çalışmalardaki katkılarını gözlemlemelerini sağlar,

* Tiyatro, kişilerin beden dillerini daha iyi kullanmalarını sağlar,

* Tiyatro, bireylerin kazanmış oldukları yaratıcı algılama süreciyle gelecekte de sanatla iç içe olmalarını ve sanatın yaratıcı özelliğinden hayatlarının tüm alanlarında yararlanmalarını sağlar,

* Tiyatro ve drama çalışmalarına ait temel özellikleri öğrenmelerini, bu alandaki becerilerini geliştirmelerini ve dramatik konseptte yapılan soyut çalışmaların içeriğini yaşamın özelinde somutlaştırmalarını sağlar,

* Tiyotro, bireylerin toplumdaki sosyo – ekonomik farklılıkları gözlemleyerek, toplumsal değerler, nesil farklılaşması, gelecek ve geçmiş gibi kavramlar hakkında fikir sahibi olmalarını sağlar

Tiyatronun yararları, insan üstüne etkileri saymakla bitmez. Tiyatro bir terapi niteliğindedir. Tiyatro Kursuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi sanat merkezimizden alabilirsiniz.

Temel Oyuncu Eğitimi

Temel Oyunculuk Eğitimi

Oyunculuğun Farklılıkları

tiyatro, sinema ve televizyon

tiyatro, sinema ve televizyon

Tiyatro, sinema ve televizyon için uzmanlaşmış ayrı bir oyunculuk eğitimi olmasa da, Türkiye’ de genel olarak tiyatro bölümlerinde alınan oyunculuk eğitimiyle, sinema ve televizyonda deneyimle uzmanlaşan oyuncular vardır.

Ancak bu zamanla geliştirilebilir bir yetenektir. Kameranın yakınlığına ve uzaklığına, seyircilerin yakınlığına, uzaklığına ve açılarına göre tiyatro eğitimiyle oyunculuğun ne kadarını ve ne yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Fakat temelde birçok oyunculuk yoktur; televizyon için oynanan oyun, sinema için oynanan oyun ve tiyatro için oynanan oyun gibi tek bir oyunculuk vardır.

Üç Büyüklerin Farkı

Üç Büyüklerin Farkı

Tiyatro-Sinema-Dizi

tiyatronun farkı

tiyatronun farkı

Tiyatro, yaşamınızdaki gibi davrandığınız, canlı olarak iki üç saat boyunca oynanan oyunlardır. Tiyatro dersinde gösterilen ilk konu en öndeki seyirciden en arkadaki seyirciye kadar herkese sesinizi duyurabilmenizdir.

Sinema ise biraz daha farklıdır. Normal tonlarda konuşulur ve tiyatroya göre kamerayla çekim gibi ekstra bir özelliği vardır. Fakat kamera bazen yakın çekim yaptığında, sadece gözlere ya da yüze odaklandığında, tiyatrodan farklı olarak mimiklere daha fazla dikkat etmek hatta daha az yapmak gerekmektedir. Oynanan sahne ne kadar sindirilirse, karakter ne kadar iyi bilinirse, o anda ne hissediliyorsa, onu gözlerden anlayabilirsiniz yani kamera her şeyi görüp, insanlara göstermektedir.

Dizi ise, tiyatro ve sinemadan daha farklıdır. Dizide çoğu zaman bölümler fazla vakit olmadığından çok kısa zamanlarda çekilmekte, bu nedenle çok daha çabuk yapılmaktadır. Kameralar da buna paralel olarak çok daha hızlı hareket ettiğinden, çekim sinemaya göre daha hızlıdır. Örneğin dizide “pencereden bakıp hayal kurma” sahnesine sinemada olduğu kadar süre verilmez. Sinema bu konuda daha özgür ve daha serbesttir.