izmir'in Eğlenceli Adresi Tiyatro Kursu
"Hayat bir tiyatro sahnesi haydi sahneye" diyerek yola çıkan tiyatro kursunun sitesine hoşgeldiniz.

tiyatro faydaları

Tiyatronun Bireyler Üzerindeki Etkisi

Tiyatronun Bireyler Üzerindeki Etkisi

tiyatro kursu

tiyatro kursu

Tiyatro,bireylerin yaratıcılık ve düşünme gücünü arttırarak kendilerini sosyal yaşamlarında daha kolay ifade etmelerini ve olaylara daha eleştirel bir bakış açısıyla bakmalarını kolaylaştırmaktadır. Bu da hayatlarında üstlenecekleri rollerin üstesinden daha kolay gelmelerini sağlar.

Tiyatronun bireyler üzerinde etkileri;

* Tiyatro, kişinin kendine olan güveninin artmasını sağlar,

* Tiyatro, kişilerin düşünme gücü ve yaratıcılık özelliklerinin gelişmesini sağlar,

* Tiyatro, kişinin kendini dışa karşı daha kolay ifade etmesini sağlar,

* Tiyatro, kişilerin yaşamlarında karşılaştıkları olaylara karşı daha eleştirel tahlil yeteneği kazanarak hem kendilerinin hem de diğer insanların çalışmalardaki katkılarını gözlemlemelerini sağlar,

* Tiyatro, kişilerin beden dillerini daha iyi kullanmalarını sağlar,

* Tiyatro, bireylerin kazanmış oldukları yaratıcı algılama süreciyle gelecekte de sanatla iç içe olmalarını ve sanatın yaratıcı özelliğinden hayatlarının tüm alanlarında yararlanmalarını sağlar,

* Tiyatro ve drama çalışmalarına ait temel özellikleri öğrenmelerini, bu alandaki becerilerini geliştirmelerini ve dramatik konseptte yapılan soyut çalışmaların içeriğini yaşamın özelinde somutlaştırmalarını sağlar,

* Tiyotro, bireylerin toplumdaki sosyo – ekonomik farklılıkları gözlemleyerek, toplumsal değerler, nesil farklılaşması, gelecek ve geçmiş gibi kavramlar hakkında fikir sahibi olmalarını sağlar

Tiyatronun yararları, insan üstüne etkileri saymakla bitmez. Tiyatro bir terapi niteliğindedir. Tiyatro Kursuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi sanat merkezimizden alabilirsiniz.